Interpretacje w fizyce.

Problemy nauk ścisłych - dyskusje, teorie, kontakty
bogdanfiz
Posty: 33

Interpretacje w fizyce.

Post#1 » 16 paź 2013, śr, 19:39

W każdym obwodzie rezonansowym LC na cewce i kondensatorze dochodzi do znacznych przyspieszeń i opóżnień elektronów, a tym samym do wzmożonej emisji fotonów na tych elementach. Redukując L i C w tych obwodach otrzymujemy zredukowane obwody rezonansowe o wyższych częstotliwościach i różnych dobrociach. Zmierzamy w ten sposób do coraz większych przyspieszeń i opóźnień elektronów oraz wyższych częstotliwości, a także do coraz większych strat energii - fotonów. Zredukowanym obwodem rezonansowym staje się w ten sposób każdy kawałek przewodnika, opiłek metalu, każdy mikroobiekt, w którym mogą zadrgać elektrony. Drgania w tych obwodach bez podtrzymywania zanikają - jest to fundamentalny fakt doświadczalny. Łącząc kilka takich opiłków czy mikroobiektów możemy otrzymać atom. Dostarczając fotony do ciała stałego doprowadzamy je do stanu ciekłego, a następnie do stanu gazowego. Tak odbywa się rozruch materii. Atomy i cząsteczki w stanie gazowym w wyniku działania fotonów a następnie zderzeń, emitują, pułapkują fotony (pułapkowanie - rozgrzewanie, uwalnianie - schładzanie). Dochodzi także do drgań elektronów w strukturze mikroobiektów. Struktura oraz geometria atomu lub cząsteczki decyduje o rozkładzie, natężeniu, szerokości i polaryzacji linii widmowych a także o możliwościch połączeniowych tych mikroobiektów. Prawidłowa interpretacja tzw. rozpadu beta dowodzi, że elektrony są składnikami jądra atomu. Nie istnieją żadne samoistne drgania elektronów w mikroobiekcie. Potwierdzają to wyliczenia matematyczne i dane eksperymentalne. Wiemy też, że w czasie oddziaływania na ładunek, główna oś stożka promieniowania jest prostopadła do przyspieszenia. Jest bardzo prawdopodobne, że fotony wcześniej zostały uwięzione w strukturze ładunku - materii. Odbicie, załamanie, polaryzacja, krzywoliniowe rozchodzenie się fotonów w ośrodkach niejednorodnych termicznie, rozruch mikroobiektów, stabilność energetyczna w świecie różnego rodzaju fotonów wskazują, że fotony to realne, materialnopolowe mikroobiekty. Analiza fotografii ze spektrografu masowego, możliwości połączeniowych mikroobiektów w przyrodzie oraz laboratorium a także degeneracji materii ( tzn. błędnego konfigurowania się, narastania materii ) itd. wskazuje, że mikroobiekty danego typu nie są idealnie jednakowe pod względem masowym, geometrycznym, polowym oraz połączeniowym. Dyskretne widmo masowe nie jest to tylko kwestia ilości neutronów w mikroobiekcie czy czystości danej substancji. Jest wielce prawdopodobne, że atomy danego pierwiastka to nie do końca jednorodny granulat. Niewielki przedział niejednorodności mikroobiektów danego typu nie przeszkadza w wykorzystaniu ich do budowy wielu precyzyjnych nowoczesnych urządzeń czy struktur. Na przykład z tego, że do kontroli (pilnowania) częstotliwości drgań elementu oscylującego w zegarze atomowym wkorzystujemy precyzyjne własności atomów danego typu cezu, nie wynika, że atomy te są idealnie jednakowe pod względem struktury itd. To, że na fotografii czy w rejestratorze urywa się ślad cząsteczki, że nastąpił rozbłysk, nie wynika, że nastąpiła tam anihilacja materii czy jej kreacja. Przy każdym zderzeniu cząsteczek następuje uwalnianie fotonów – rozbłysk. Proszę nie łączyć postępu technologicznego z tzw. prawidłowymi interpretacjami. Np. fizycy umieszczając pewne próbki materii w silnym polu magnetycznym zauważyli, że absorbuje ona fotony z zakresu radiowego. Po zlikwidowaniu tego pola następuje emisja fotonów, które przy pomocy obecnych pamięci można zobrazować. Później dorobiono błędne teorie oraz interpretacje. Deformując odpowiednio zbiornik możemy doprowadzić do zassania lub ulotu np. gazu. Działając silnym polem deformujemy materię ( możliwość asorbcji fotonów), po zwolnieniu pola następuje powrót materii do stanu wyjściowego (emisja fotonów). Obecne modele atomów nie pozwalają na degenerację materii (np.nowotwory), starzenie się materii, ewolucję materii. W związku z tym ludzie nie powinni starzeć się ani umierać. Przy pomocy dotychczasowych modeli atomu niewiele można wyjaśnić czy cokolwiek zbudować. Wprowadzamy młodych fizyków w błędne wyobrażenia na temat budowy i działania materii. Własności tzw. materii żywej wskazują, że nie mamy wielkiego pojęcia o budowie, konfigurowaniu się i działaniu mikroświata. Często dla określenia geometrii powstającego tworu oraz przyszłego zachowania się materii musielibyśmy uwzględnić nieskończoną ilość czynników biorących udział w tym procesie. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Dlatego przyroda czasami zaskakuje nas swoim zachowaniem. W indywidualnych, prostych przypadkach matematyka doskonale zdaje egzamin. Aby to wszystko się nie przewróciło, trzeba było “potwierdzić” istnienie wirtualnej cząstki Higgsa, moim zdaniem jest to następne oszustwo. Dotychczasowe wyobrażenia o budowie mikroobiektów moim zdaniem są całkowicie błędne. Czego my szukamy? Wirtualnych cząstek Higgsa, kwantowych bzdur? Proszę o dowody, realne materiały, wskazanie śladów, potwierdzenie n- krotne wyników, a nie pokazywanie wirtualnych komputerowych obrazków fantazy. Każdy wytrawny fizyk doświadczalny wie, że taki eksperyment nie ma aż tak wielkich możliwości poznawczych. W eksperymencie tym zderza się na “oślep” wysokoenergetyczne mikroobiekty, w wyniku czego uwalnia się tam ogromna ilość fotonów, odprysków i jednocześnie ulega zniszczeniu wszystko to, co jest istotne w mikroobiekcie. Detekcja, wyodrębnienie konkretnego mikro-mikroobiektu, powtarzalność wyników w tym eksperymencie jest zadaniem wyjątkowo trudnym do osiągnięcia. Większość cząstek elementarnych to, moim zdaniem, urojone, wirtualne mikroobiekty bez żadnego ptwierdzenia doświadczalnego. Wyjaśnijmy podstawy, a później będziemy mówić o pochodzeniu materii czy wszechświata itd. Szanowni fizycy! Odezwijcie się, wypowiedzcie się merytorycznie na te problemy w oparciu o realne materiały empiryczne.
Bogdan Świniarski - fizyk

Wróć do „Nauki ścisłe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości

cron